Mój plan na biznes. Harmonogram.

4 sierpnia 2016

Plan na biznes porządkuje działania, dyktuje priorytety i umożliwia bieżącą weryfikację ich realizacji. Poniżej przedstawiam harmonogram poszczególnych etapów w ramach startupu, nad którym pracuję. Dzięki temu będziecie mogli lepiej rozumieć moje cele. Jaśniejsze będzie też tło kolejnych wpisów. Startuplive.pl zyska na przejrzystości.

Plan na biznes. Faza 0 – pomysł i motywacja

Kiedy krążą po głowie myśli, „… a może by tak biznesowo spróbować, czegoś innego…”, to moment startu Fazy 0. „Marzyciele” mogą w niej trwać miesiącami, latami i nigdy nie przejść do kolejnej. W moim przypadku start nastąpił lata temu, nie pamiętam dokładnie kiedy. Natomiast bardzo dobrze pamiętam moment jej zakończenia. Dla porządku za dzień „przeistoczenia” przyjmuję 24 czerwca – kiedy złożyłem rezygnację z funkcji prezesa spółki giełdowej Comperia.pl S.A..

Plan na biznes. Faza 1 – przygotowania

Główkowanie. Czas analiz, na podstawie których później zostaną podjęte właściwe kroki. Dobre decyzje muszą być przemyślane. Im więcej czasu poświęcisz na tę fazę, tym mniej kosztownych błędów popełnisz w przyszłości. W moim przypadku skupiłem się na:

  • przygotowaniu projekt portalu w jego pilotażowej wersji
  • badaniu rynku i konkurencji w Polsce i na świecie; badaniu potencjału biznesu
  • przygotowaniu planu finansowania (własne, dłużne, zewnętrzne, dotacja)
  • przygotowaniu planu marketingowego i PR
  • wyborze wykonawców i partnerów biznesowych, szczególnie w obszarze IT
  • przygotowaniu modelu biznesowego uwzględniającego bieżące koszty i przychody

Dziś jestem w trakcie powyższych procesów. Pierwsza część tej fazy zakończy się do połowy sierpnia zaakceptowaniem projektu portalu i wyborem wykonawców portalu. Druga część tej fazy będzie trwała aż do uruchomienia portalu w jego pilotażowej wersji, tak więc nałoży się na Fazę 2 – opisaną poniżej. Będę pracował wtedy nad odpowiednim przygotowanie Fazy 3, w ramach której nastąpi uruchomienie portalu.

Plan na biznes. Faza 2 – produkcja portalu

W ramach tej fazy zostanie zrealizowany portal w jego pierwszej, pilotażowej wersji. Wybrani w drodze przetargu programiści wykonają zlecenie zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami. Efektem ich pracy będzie strona internetowa odpowiedzialna za świadczenie usługi startupu. Moje osobiste zaangażowanie w tym obszarze będzie mniejsze. Produkcja kodu informatycznego na bazie dobrze przygotowanego, spójnego projektu jest po prostu technicznym wykonaniem wcześniej wymyślonej usługi. Z mojej perspektywy jest to oczekiwanie na otrzymanie towaru o ustalonych wcześniej cechach.

W międzyczasie będę miał możliwość realizowania drugiej części Fazy 1. Będzie chodziło w szczególności o przygotowanie planu marketingowego i strategii sprzedaży. Marketing i sprzedaż będą musiały ruszyć w dniu debiutu portalu. Dobrze przemyślane, świadome działanie w tych obszarach zwiększa szansę na sukces.

Zakładam, że Faza 2 zostanie zakończona do połowy października. Co oznacza, że w ostatnim kwartale bieżącego roku będę gotowy do uruchomienia portalu.

etapy rozwoku stratupu

 

Plan na biznes. Faza 3 – wdrożenie

Najbardziej emocjonujący moment. Włączenie przycisku „start” i wszyscy zainteresowani zobaczą nad czym pracowaliśmy przez ostatnie miesiące. Pierwsze godziny pokażą skalę zainteresowania i skłonność do korzystania z usługi. Na skrzynkę mailową wpadną pierwsze wiadomości z recenzjami. Niewiele później będzie wiadomo, czy projekt ma potencjał, jak go ocenia rynek i jakie są szanse powodzenia.

Do pracy.

Tymczasem zostań moim wspólnikiem!