Obowiązki pracodawcy się zmienią, już niedługo iniJOB

22 listopada 2016

Świadomość. Musisz mieć świadomość, gdzie jesteś, kim jesteś, do czego dążysz. Wtedy jesteś bliżej szczęścia. Również zawodowego. Już w styczniu uruchamiamy iniJOB.com. Jesteś pracownikiem? Damy Ci nowe narzędzie, które zredefiniuje obowiązki pracodawcy. Z korzyścią dla obu stron.

Skąd ten pomysł?

Jako pracownik odczuwałem na własnej skórze wszystkie niedoskonałości pracodawcy. Szef to szef i kropka. Moja racja mniejszą racją. I w sumie wszystko jest zrozumiałe – musi być hierarchia i podległość, bo inaczej firma się rozejdzie. Jednak ogólny system bywa nie do wytrzymania dla jednostek. W moim przypadku pewne zdarzenie z przełożonym spowodowało, że frustracja sięgnęła zenitu. Podjąłem wtedy decyzję, że odejdę i stworzę własną firmę.

Pomyślałem – będzie idealna, pozbawiona wszystkich tych rzeczy, które mi przeszkadzały jako pracownikowi. Taka, w której każdy będzie chciał pracować. Dam przestrzeń do rozwoju, narzędzia do pracy i razem osiągniemy szczyty. Możliwe? Otóż, nie! Moje wyobrażenie okazało się tylko moje. Każdy patrzy na świat po swojemu. Nie tak jak Ty, czy ja.

primate-1019101_1920x900

Pisałem na blogu, że chcę (pracownik miesiąca 3.0.) na nowo zdefiniować rolę pracownika w organizacji. Ten dzisiaj częściej bywa biorcą zastałych warunków gry z ograniczonymi możliwościami ich zmiany. Nie ma wpływu na funkcjonowanie całej firmy, co skądinąd jest w pełni zrozumiałe. To zarząd prowadzi sprawy spółki i ponosi za nie odpowiedzialność. Jednak efekt często bywa taki, że pracownik źle odnajduje się na swoim miejscu pracy. Powodów tego stanu rzeczy może być mnóstwo i każdy ma swój. Tak rodzi się frustracja. A gdyby tak….

Obowiązki pracodawcy

Jak do relacji z pracownikiem podchodzi pracodawca? Wprawdzie mamy kodeks pracy, który wylicza obowiązki obu stron. Tylko kto poza prawnikami je czyta? Ale nawet gdyby ktoś tam zaglądał to o relacjach w pracy i jej komforcie nie zadecyduje żaden kodeks. Te wyznacza kultura organizacji.

Wybrane obowiązki pracodawcy – par. 94 Kodeksu pracy

– zaznajamiać pracowników […] z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami

– organizować prace w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy […]

– organizować prace w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,

– zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

– zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

– wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Odłóżmy prawo na bok. Relacja pracownik – pracodawca to wynik swobodnego działania obu stron. Pracodawca realizuje swoje cele i temu podporządkowuje politykę zatrudniania, współpracy i zwalniania. Pracownik gra swoją grę. Często zbieżną z interesami firmy. Ale po prawdzie: gra grę.

Można zmienić zasady. Ale potrzebne jest do tego odpowiednie narzędzie. Nad nim właśnie pracujemy: iniJOB.com.

Wspólnie i nie wbrew

Logotyp iniJOB symbolizuje pochylone nad dyskusją postacie. Pracownika i pracodawcę. Komunikacja to słowo klucz dla iniJOB. Stworzymy miejsce, w którym żadna ze stron nie będzie czuć się gorzej. Zagwarantujemy bezpieczną i funkcjonalną formułę. Zmienimy obowiązki pracodawcy, dodając nowe, generowane przez pracowników, ale z korzyścią dla niego samego.

Byłem pracownikiem, byłem szefem. Za każdym razem inna perspektywa. Uwierzcie mi, że nie ma jednej słusznej. Interesy nie zawsze się zbieżne. Ale zawsze jest możliwy kompromis. Ważne tylko, żeby zadbać o dialog.

Czy będzie sukces?

Potrzebuję Waszej pomocy. Pomocy pracowników. Tylko odpowiednio wysoki zasięg pozwoli zredefiniować obowiązki pracodawcy. Inaczej iniJOB nie przetrwa w otoczeniu silnej konkurencji. Nie przebije się do świadomości Waszych kolegów z pracy, a pracodawcy nie wezmą go na poważnie.

Wyzwaniem każdego startupu jest marketing. W dobie przesytu ogólnie dostępnych informacji zdobycie zasięgu jest koszmarnie drogie. I to właśnie marketing zadecyduje o powodzeniu iniJOB. Zmienimy rynek pracy na lepszy. Warunkiem jest jednak wsparcie iniJOB przez Ciebie i Twoich kolegów.

Kiedy zacząłem pisać niniejszego bloga lojalnie uprzedziłem, że ma mi pomóc w wygenerowaniu zainteresowania dla docelowego projektu. I nie chodzi tutaj o sprzedaż czegokolwiek. Celem jest zbudowanie popularności usługi, która dla pracowników jest darmowa i która może im pomóc lepiej realizować się w pracy i w życiu.

Zapraszam na iniJOB.com.